Swansea Science Festival

Swansea Science Festival: 3rd-4th November

This year, Swansea University’s science festival promises to take visitors on a journey of discovery as researchers explore the depths of the sea, land, air and space with events taking place across a series of themed zones to delight and educate.

Master the magic of medieval medicine, discover hidden worlds with virtual reality, experience Jurassic times and explore ancient Egypt at Swansea Science Festival.

Get the chance to put a recent dream into pictures with the help of Swansea University’s sleep laboratory; and become marine explorers by taking a tour of the University’s research vessel, the RV Mary Anning.

Final programme coming soon.

Find out more at www.swansea.ac.uk/swanseasciencefestival


Eleni, bydd Gŵyl Wyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn mynd ag ymwelwyr ar daith o ddarganfyddiad wrth i ymchwilwyr archwilio dyfnder y môr, y tir, yr awyr a’r gofod gyda digwyddiadau’n cael eu cynnal ar draws cyfres o themâu i ryfeddu ac addysgu.

Byddwch yn feistr ar feddyginiaeth y Canoloesoeddd, darganfod bydoedd cudd gyda rhith-wirionedd, profi’r cyfnod Jwrasig ac archwilio’r hen Aifft yng Ngŵyl Wyddoniaeth Abertawe.

Cewch hefyd gyfle i droi breuddwyd diweddar yn lluniau gyda chymorth labordy cwsg Prifysgol Abertawe ac i ddod yn ymchwilwyr y môr trwy fynd ar daith o gwmpas cwch ymchwil y Brifysgol, yr RV Mary Anning.

Bydd y rhaglen derfynol ar gael yn fuan.

Dysgwch ragor yn  www.abertawe.ac.uk/gwylwyddoniaethabertawe

No Comments Yet

Comments are closed