Panto Season at Theatrau Sir Gar

Head West to see four fantastic pantos at Theatrau Sir Gar, from Beanstalks and Glass Slippers to King Rat and Prince Charming, experience the magic of Christmas.

Jermin Productions presents
Jack & the Beanstalk

The Lyric
8th Dec, 7pm (Tickets £10)
9th Dec, 2pm & 7pm
10th Dec, 1pm & 5pm
14th & 15th Dec, 7pm
16th Dec, 2pm
Ffwrnes
19th Dec, 7pm
(Relaxed performance)
21st Dec & 22nd Dec, 7pm
23rd Dec, 2pm & 7pm
24th Dec, 11am & 2pm

A breath taking battle of the beanstalk unfolds with a hilarious script, beautiful costumes and stunning theatrical sets. Will Jack and Jill slay the giant in time and get their happy ever after?! There’s only one way to find out: Find those magic beans and book your tickets now!

For more information visit www.theatrausirgar.co.uk , 0845 226 3510

Ar ol llwyddiant ysgubol Dick Whittington y tymor diwetha’ mae’r tîm pantomeim a’r cast ysblennydd yma yn ol gyda cynhyrchiad cyffrous yn llawn canu a dawnsio. Yn dychwelyd mae’r ffefrynnau pantomeim J-J ac hoff wraig Dê Cymru yn ymuno a Jack, Jill a Daisy y fuwch yn yr antur gwych yma.


Ammanford Community Theatre present
Sleeping Beauty

The Miners’
Fri 8th Dec, 7pm
Sat 9th Dec, 1.30pm & 5.30pm
Sun 10th Dec, at 1.30pm & 5.30pm

Ammanford Community Theatre are back with their brand new panto, an all-new take on the classic fairy-tale Sleeping Beauty. Prepare for much hilarity as a cast of 50 bring to life the tale of a Princess, a Prince, and a very spiteful spinning wheel! Great fun for all the family.

For more information visit www.theatrausirgar.co.uk, 0845 226 3510

Y Nadolig diwetha’ roedd cynhyrchiad Theatr Cymunedol Rhydaman o Sinderla wedi gwerthu allan. Felly, yn 2017 mae nhw’n ôl gyda phump perfformiad o’u panto newydd gyda addasiad modern o’r hanesyn tylwyth teg ‘Sleeping Beauty’. Paratowch ar gyfer canu, dawnsio, digon o ddoniolwch gyda chast o 50 yn dod a’r hanesyn clasurol o dywysoges, tywysog ac olwyn droi fileinig iawn yn fyw. Llawer o hwyl i’r holl deulu.


The Panto Company present
Dick Whittington

The Miners’
28th Dec, 1:30 & 6pm
29th Dec, 12pm & 3pm

Our hero journeys to London to seek his fortune, accompanied by his faithful cat. But gold soon becomes the least of his worries when he is smitten with Alice Fitzwarren, the Alderman’s daughter, and is confronted with the baddest of all pantomime baddies – King Rat!

For more information visit www.theatrausirgar.co.uk, 0845 226 3510

Mae ein arwr yn teithio i Lundain i chwilio am ei ffortiwn, gyda’i gath ffyddlon yn gwmni. Ond aur yn fuan yw lleiaf o’i ofidiau pan mae mewn cariad â Alice Fitzwarren, Merch yr Henadur, ac yn cael ei wynebu gan y mwya drwg o holl ddynion drwg pantomeim – King Rat!


Friendship Theatre Present their 25th Anniversary Pantomime
Cinderella

Ffwrnes
11th & 12th Jan, 7pm
13th Jan, 2pm & 7pm
14th Jan, 11am & 3pm
16th, 17th, 18th & 19th Jan, 7pm
20th Jan, 2pm & 7pm
21st Jan, 1pm
23rd, 24th, 25th & 26th Jan, 7pm
27th Jan, 4pm
28th Jan, 1pm

Denny Twp and the Friendship Theatre group will tell the story of Cinderella in their own special way – with fun, laughter, beautiful scenery, fabulous costumes and fantastic special effects which will amaze and surprise everyone. First class entertainment for all ages!

OH YES IT IS!

For more information visit www.theatrausirgar.co.uk, 0845 266 3510

Mae pantomeim Denny Twp a’r Friendship Theatr yn addo i fod yn gyffrous gan ei fod yn 25ain o flynyddoedd o bantomeim yn Llanelli. Byddant yn adrodd stori Sinderela yn eu ffordd arbennig gyda hwyl, chwerthin, golygfeydd hardd, gwisgoedd rhyfeddol, effeithiau arbennig ffantastig a fydd yn rhyfeddu a synnu pawb.

Noson o adloniant o’r radd flaena’ i bob oed, gan un o’r bantomeimiau gorau mwya cefnogol yn Ne Cymru.