Get ready for Clearing 2019 at Swansea University

COME TO SWANSEA – THE CLEAR CHOICE

Choosing where to spend the next three years of your life is a huge decision
There’s a reason our students love Swansea so much and it’s because we offer the perfect balance of excellence in learning and teaching and a great outdoor lifestyle. If you’re considering higher education, then why not be part of Swansea’s success story?

• University of the Year (Whatuni Student Choice Awards 2019)
• Top 5 in the UK for student satisfaction (NSS 2018)
•  Top 5 in the UK for career prospects (Guardian University League Table 2020), with 86% of graduates in professional level employment or further study six months after graduating (DLHE)
• The highest possible rating for teaching – UK Government’s Teaching Excellence Framework Gold Award

With results day approaching – whether you’ve already chosen a university or not, consider Swansea this September.

We are a friendly University and our teaching staff genuinely inspire our students. Our Students’ Union supports more than 50 clubs and 130 societies, and provides great opportunities for you to forge new friendships and try something new – from kitesurfing to gaming, there’s something for everyone!

At Swansea University you can enjoy life at our two beachfront campuses – with all the facilities you need to have a successful student experience. You’ll also be minutes away from the city centre and can explore the surrounding areas of Gower easily using local bus services or our new Santander rental bikes.

Find your course, and discover Swansea at swansea.ac.uk.


DEWCH I ABERTAWE – Y DEWIS AMLWG

Mae dewis ble i dreulio tair blynedd nesaf eich bywyd yn benderfyniad enfawr

Mae rheswm pam mae ein myfyrwyr yn dwlu cymaint ar Abertawe – am ein bod yn cynnig y cydbwysedd perffaith rhwng rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a bywyd awyr agored gwych. Os ydych yn meddwl am addysg uwch, beth am fod yn rhan o stori llwyddiant Abertawe?

  • Prifysgol y Flwyddyn (Gwobrau Dewis Myfyrwyr WhatUni 2019)
  • Ymysg y 5 uchaf yn y DU am fodlonrwydd myfyrwyr (Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr 2018)
  • Ymysg y 5 uchaf yn y DU am Rhagolygon Gyrfa(Guardian University League Table 2020), gydag 86% o’n graddedigion mewn cyflogaeth ar lefel broffesiynol neu’n gwneud astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch)
  • Y radd uchaf bosib am addysgu – Gwobr Aur Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu Llywodraeth y DU

Wrth i ddiwrnod y canlyniadau nesáu – p’un a ydych chi wedi dewis prifysgol eisoes ai peidio, meddyliwch am Abertawe y mis Medi hwn.

Rydym yn Brifysgol gyfeillgar ac mae ein staff addysgu yn ysbrydoliaeth go iawn i’n myfyrwyr. Mae Undeb y Myfyrwyr yma’n cefnogi mwy na 50 o glybiau a 130 o gymdeithasau ac yn cynnig cyfleoedd gwych i chi wneud ffrindiau newydd a rhoi cynnig ar rywbeth newydd – o farcudfyrddio i chwarae gemau, mae rhywbeth at ddant pawb!

Ym Mhrifysgol Abertawe, gallwch fwynhau bywyd ar ein dau gampws ger y traeth – mae gennym yr holl gyfleusterau fydd eu hangen arnoch i gael profiad llwyddiannus fel myfyriwr. Ychydig funudau yn unig ydyw i gyrraedd canol y ddinas, ac mae’n hawdd archwilio penrhyn Gŵyr gan ddefnyddio ein gwasanaethau bws lleol neu logi beic drwy ein cynllun newydd gyda Santander.

Dewch o hyd i’ch cwrs a darganfod Abertawe yn swansea.ac.uk/clearing.